Мария АТАНАСОВА

Банков съюз в ЕС

Банков съюз в ЕС

След световната икономическа криза от 2007-2008 се увеличава държавният дълг на страните членки на ЕС и се разраства "дълговата криза" в Еврозоната. Един от начините да се преодолеят тези проблеми е задълбочаването на Икономическия и паричен съюз.

/ Мария Атанасова Караматова, специалност Европеистика, СУ Св. Климент Охридски 0