Мария Дечева

Два свята: Единият чете разпечатки, другият трие данните

Два свята: Единият чете разпечатки, другият трие данните

Конституционният съд на Германия в Карлсруе обяви за противоконституционни законовите текстове за запазване на трафичните данни от телекомуникационните и интернет доставчиците. Решението получи внушителен отзвук, включително и в България, където след големи спорове Законът за електронните съобщения (ЗЕС) задължи мобилните и интернет оператори да предоставят на МВР справки не по-късно от 72 часа след поискването им, а предложението за пряк достъп на службите до целия трафик отпадна заради силния обществен отпор.

/ Мария Дечева 36