Мария Минчева

Мария Минчева

Заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК)

От автора