Мария Тодорова

Мария Тодорова

Професор по история в Университета в Илинойс. Тя е сред най-авторитетните специалисти по история на Източна Европа, Балканите и Османската империя със специален фокус върху национализма. Книгата й "Балкани. Балканизъм" е преведена на 14 езика.

От автора