Маркет тренд ООД

Нови електронни услуги на Търговския регистър подобряват бизнес климата и заетостта в страната

На 21-ви май 2013 г. от 11:00 ч. в Пресклуба на БТА (бул. "Цариградско шосе" № 49) Агенция по вписванията ще даде пресконференция на тема: Напредък по проект "Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията" по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ

/ Маркет тренд ООД