Маша Гесен

Да ти се обади Путин по телефона

Да ти се обади Путин по телефона

Телефонът ми прозвъня и глас на мъж ми каза да изчакам. Слушах тишината около две минути и бях на път да затворя, когато друг мъжки глас заяви "Не затваряйте. Ще ви свържа." Избухнах: "Не съм ви молила да ме свързвате с никой? Защо трябва да изчакам? С кой ще ме свържете? Ще се представите ли?"

/ Маша Гесен 211