Милена Якимова

Случайни жертви

Случайни жертви

Това беше и протестът – суверенитетът срещу представителите. Когато двете се раздвоят, трябва да се слуша суверенитетът, защото представителите вече не представляват. Тогава те държат само устройствата за насилие, но това не ги отличава особено от която и да е банда.

/ Милена Якимова 51
Енергията на лумпена

Енергията на лумпена

Парламентът даде този знак толкова ясно и категорично не само с онова, за което сега се вайка, че било политическа грешка, но и със самото му назоваване "политическа грешка" (инак морално безукорно). С тази втора стъпка парламентът ни каза, че няма да разговаря с гражданите, защото те от морал не разбират, и сега няма защо да се оплаква, че гражданите разбраха казаното, приеха поканата и не разговарят повече с парламента.

/ Милена Якимова 117