Митко Николов – Председател на Сдружение “Достоен живот” - Видин