Михаил Груев

14 декември 1989 г. и раждането на новата политическа култура

14 декември 1989 г. и раждането на новата политическа култура

Датата има неизмеримо по-голямо значение за разрушаването на невидимата Берлинска стена в мисленето и психологическите нагласи на милиони български граждани и за трансформацията на политическата култура от поданическа в участническа.

/ Михаил Груев 14
30 години от "Голямата екскурзия"

30 години от "Голямата екскурзия"

На 29 май 1989 г. Тодор Живков прави обръщение, в което основното послание е Турция да отвори границата си за желаещите да се изселят български граждани. На 3 юни Турция отваря границата и последвалата мащабна емиграционна вълна се разгръща без специална спогодба.

/ Алексей Кальонски, Михаил Груев 75
"Другата история" на Голямата война

"Другата история" на Голямата война

По повод 100 години от Първата световна война Държавната агенция "Архиви" издаде сборник със спомени и дневници на фронтоваци. "Дневник" публикува уводната студия на доц. д-р Михаил Груев - председател на Държавната агенция "Архиви"

/ Михаил Груев 8
1968 г.: Българите и Пражката пролет

1968 г.: Българите и Пражката пролет

Най-значимият резонанс на Пражката пролет в България обаче се изразява не толкова в смелите, но все пак самотни действия на тези малки групи доблестни млади хора, а в големия пробив сред мълчаливото мнозинство на българското общество.

/ Михаил Груев 37