Михаил Москов

Как държавата да се управлява от хората, които не искат да я управляват

Как държавата да се управлява от хората, които не искат да я управляват

В светлината на гражданските протести институционализирането на гражданската инициатива като че ли остава изцяло в сянката на тривиални конюнктурни политически проблеми като слабостта на разединената десница и падението на левицата. Тази статия цели да поправи този пропуск и евентуално да предизвика разсъждения по темата.

/ Михаил Москов, Христо Ив. Христов 25