Монтесори България

Монтесори и креативно образование Идеите на сър Кен Робинсън ще бъдат представени на международен форум, организиран от ФНПП (ФНОИ) на СУ "Св. Климент Охридски"

Монтесори и креативно образование Идеите на сър Кен Робинсън ще бъдат представени на международен форум, организиран от ФНПП (ФНОИ) на СУ "Св. Климент Охридски"

Основната цел, която си поставя проекта, е да послужи като подкрепа, вдъхновение и мотивация за всички учители, директори, родители, които имат желанието и потенциала да следват иновативните практики в образованието

/ Монтесори България 0