Мустафа Хаджи

Главният мюфтия: Ислямска държава селективно фалшифицира текстове от Корана

Главният мюфтия: Ислямска държава селективно фалшифицира текстове от Корана

Две седмици преди да се проведе националната конференция на мюсюлманското вероизповедание, настоящитят главен мюфтия Мустафа Хаджи изнесе лекция в БАН на тема: "Методологични и доктринални проблеми в идеологията на "Ислямска държава"- Критичен анализ". Темата е включена в сборник, съставен от главния секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов.

/ Мустафа Хаджи 44