Национална мрежа за децата

Стратегията за възпитанието в училище ни връща в тоталитарното общество

Стратегията за възпитанието в училище ни връща в тоталитарното общество

Приемането й крие огромни рискове от неразбиране, неяснота, допълнително напрежение върху децата, учителите и родителите и уклон към санкциите като основен метод за възпитание, предупреждава Националната мрежа за децата.

/ Национална мрежа за децата 104