Немечек България

Един "Най-добър работодател"- 7 години по-късно

Един "Най-добър работодател"- 7 години по-късно

Немечек България – компанията, избрана за най-добър работодател през 2006 г. , приключи успешно проект за повишаване качеството на работната среда. Компанията представи проекта на пресконференция по време на кариерното изложение в Техническия университет – "Стажове 2013".

/ Немечек България 0