Нов български университет

Нов български университет стартира кандидатстудентската си кампания

Нов български университет стартира кандидатстудентската си кампания

Нов български университет стартира кандидатстудентската си кампания с нови програми, безплатна втора специалност и уъркшоп на Даниел Либескинд – архитект на новия Световен търговски център в Ню Йорк

/ Нов български университет