Нурие Муратова

Тайните истории на едно непокорно чекмедже

Тайните истории на едно непокорно чекмедже

Текстът е по повод 30 години от смъртта на писателката Златка Чолакова. Днес тя е почти забравена. Напълно непознати са многобройните й произведения на изцяло забранените по времето на комунизма теми - жертвите на колективизацията, Народния съд, невъзможността да се пътува. През последните си десетилетия Златка Чолакова се подписва под ръкописите си с псевдонима Злъч.

/ Кристина Попова, Нурие Муратова 31
Комунистическата цензура - от писмата до некролога

Комунистическата цензура - от писмата до некролога

Наложително е народната демокрация "да има в системата на своите държавни органи свой СПЕЦИАЛЕН ОРГАН, който със своите СПЕЦИФИЧНИ методи и средства ЕФИКАСНО ДА ПОМАГА на партията и Народната власт в тяхната борба и дейност на идеологическия и културен фронт на соиалистическото строителство". Така с Постановление П-984 от 20 декември 1952 г. Министерският съвет създава Главно управление по въпросите на литературата и издателствата - Главлит.

/ Нурие Муратова 124
Изобретяването на "родопска" раса

Изобретяването на "родопска" раса

Нова, "родопска" раса "открива" за световната наука антропологическо изследване през 1980-1981 г. Целта е да се докаже българският произход на помаците и турците и да се обоснове "научно" смяната на имената им, наричана от властите "възродителен процес".

/ Нурие Муратова 98