Обществен съвет към ЦИК

Обществен съвет към ЦИК

Консултативен орган към Централната избирателна комисия, с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Членове могат да бъдат представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори.

От автора

Спешно трябва да се гарантира правото на избирателите да гласуват безопасно

Спешно трябва да се гарантира правото на избирателите да гласуват безопасно

"Много от желаните цели могат да бъдат постигнати чрез решения на ЦИК и допълнителни усилия на администрацията, докато някои мерки биха изисквали законодателни промени" – становище на Обществения съвет на ЦИК

/ Обществен съвет към ЦИК 21