Обществен съвет към ЦИК

Обществен съвет към ЦИК

Консултативен орган към Централната избирателна комисия, с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Членове могат да бъдат представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори. Създаден е на основата на чл.55 от Изборния кодекс и според своите Правила е консултативен орган към ЦИК с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Общественият съвет работи независимо от изборната администрация. За работата си членовете му не получават възнаграждение.

От автора

Машинното гласуване е зле управлявано от политизираната изборна администрация

Машинното гласуване е зле управлявано от политизираната изборна администрация

Да се въведе смесен, професионално-партиен модел на изборната администрация на всички нива – становище на Обществения съвет към ЦИК до народните представители

/ Обществен съвет към ЦИК 39
Спешно трябва да се гарантира правото на избирателите да гласуват безопасно

Спешно трябва да се гарантира правото на избирателите да гласуват безопасно

"Много от желаните цели могат да бъдат постигнати чрез решения на ЦИК и допълнителни усилия на администрацията, докато някои мерки биха изисквали законодателни промени" – становище на Обществения съвет на ЦИК

/ Обществен съвет към ЦИК 21