Павел Господинов

Бавното пътуване - отговорът на масовата туристическа индустрия

Бавното пътуване - отговорът на масовата туристическа индустрия

"Бавното пътуване" не е пряко свързано с начина на придвижване или транспортното средство, както би подвело наименованието. То дава възможност за установяване на по-тясна връзка с реалността и заобикалящата ни среда

/ Павел Господинов 27