Петър Бакърджиев

Търговският регистър - крачка назад

Ограничаването на информацията, съдържаща се във фирмените досиета, водени и съхранявани от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, чрез използването на електронен подпис или цифров сертификат с нищо няма да подобри положението на самия регистър, нито ще доведе до увеличаване защитата на съдружниците в търговските предприятия или на самите фирми.

/ Петър Бакърджиев 5