Петър Стоянов

Петър Стоянов

Журналист и видеопродуцент с над 15 години опит в различни печатни и телевизионни медии. През годините отразява разнообразни теми от сферата на науката, технологиите, бизнеса и опазването на културното и природното наследство. В момента е отговорен редактор на списание HiComm.

От автора