Платформа Гражданите

Платформа Гражданите

Създадена като хоби проект в приятелски кръг през 2015 г. с идеята да промотира едно по-учтиво и отговорно гражданско общество, което с подкрепата на технологиите и в партньорството на институции, бизнес и медии да решава ефективно социални проблеми.

От автора