Пол Уолъс, Блумбърг

Защо в Зимбабве няма валута, но има валутна криза

Защо в Зимбабве няма валута, но има валутна криза

Основният фондов индекс на Зимбабве е нараснал със 72 % от миналия март, което може да се окаже най-силният растеж в света. Чуждестранните инвеститори, които срещат затруднения да изтеглят парите си от страната заради капиталовия контрол, са отписали активите си до по-реалистични равнища.

/ Пол Уолъс, Блумбърг 25