Поручик Балканец

Островът

Островът

Никой не можел да влезе два пъти в една и съща река, казват древните. Понеже от момента на излизане от реката до повторното влизане реката вече се е променила – преместили са се песъчники, някъде се е откъртил бряг, другаде е паднало дърво. Така е и със страните.

/ Поручик Балканец 49