Права по време на криза

Андрей Янкулов: Не трябва да се фетишизира наказателната репресия

Андрей Янкулов: Не трябва да се фетишизира наказателната репресия

За "неносене на маска" едни лица могат да бъдат преследвани наказателно, други да понесат административна санкция глоба, а трети - никаква санкция, тъй като това е толкова често срещано нарушение, че няма как всички, които го извършат, да бъдат санкционирани

/ Права по време на криза 4