ПроКредит Банк

ЕИФ и ПроКредит Банк подписаха ново гаранционно споразумение за финансиране на малки и средни предприятия

ЕИФ и ПроКредит Банк подписаха ново гаранционно споразумение за финансиране на малки и средни предприятия

Подписаното споразумение ще даде възможност на ПроКредит Банк да предоставя финансиране на малки и средни предприятия при по-благоприятни условия по лихви и обезпечения.

/ ПроКредит Банк
ПроКредит Банк стимулира международните плащания на своите клиенти чрез намаляване на цените за валутни преводи

ПроКредит Банк стимулира международните плащания на своите клиенти чрез намаляване на цените за валутни преводи

За да стимулира международните бизнес отношения на своите клиенти, ПроКредит Банк намали цените на предлаганите от нея преводи във валута

/ ПроКредит Банк