Проф. Божимир Давидов

Здравна стратегия 2020 - Да очакваме ли замяна на думите с числа?

Здравна стратегия 2020 - Да очакваме ли замяна на думите с числа?

Набелязани са много умни и належащи приоритети, политики, мерки. Но това са думи: "разширяване", "въвеждане", "създаване", "оптимизиране", "подобряване", "усъвършенстване", "прилагане", "подкрепа", "осигуряване" и други

/ Проф. д-р Божимир Давидов 13
Лесното стана, започва трудното, или как да се ограничат болничните легла

Лесното стана, започва трудното, или как да се ограничат болничните легла

Дали да не се помисли за процедура, донякъде напомняща на обществена поръчка - инициира се конкуренция за постигане на най-високо качество. А ако се поставят и финансови изисквания – "коя болница/отделение ще предложи най-ниска цена", приликата става по-пълна.

/ Проф. Божимир Давидов 25
Код "червен"

Код "червен"

Класифицирането на пациентите, поискали спешна помощ, според тежестта на състоянието е относително нов подход. В редица държави са въвели системи първо с две, после с три, с четири, а най-съвременната е с пет равнища на спешност. Последната се използва в САЩ, Канада, Австралия, експериментира се в Обединеното кралство, Германия, Холандия, Тайван и др.

/ Проф. Божимир Давидов 36
Без приватизация на болниците: толкова ли е хубаво?

Без приватизация на болниците: толкова ли е хубаво?

Здравната статистика упорито мълчи за основните фондове (сгради, машини и съоръжения) в системата. Ако само за ориентация решим, че става въпрос за около 100 общински болници и допуснем, че всяка от тях има фондове минимум за 2 млн лв., значи при приватизация може да се очаква прилив на условно 200 млн лева пресни пари. А от по-големите? Май си струва поне да се замислим.

/ Проф. Божимир Давидов 17
Кой да се лекува, кой - не?

Кой да се лекува, кой - не?

Време е и у нас да започне дискусия по темата "за какво приоритетно да се изразходват винаги ограничените ни публични пари за "здраве". Решението, предложено от екипа на министър Москов, за разделяне на пакета от клинични пътеки на две части е само отправна точка за тази дискусия.

/ Проф. Божимир Давидов 68
Реформата в здравеопазването: Една малка крачка

Реформата в здравеопазването: Една малка крачка

Световната здравна организация препоръчва, ако реформата е прекалено сложна за детайлно предварително програмиране, да се започне с груб проект и да се правят постепенни адаптации, като се запазва цялостната визия за крайната цел.

/ Проф. Божимир Давидов 52
Зверовете, които ни преследват, или някои мисли за тоталната профилактика

Зверовете, които ни преследват, или някои мисли за тоталната профилактика

От милиони години в гените ни - или някъде по-дълбоко, е вкоренен инстинктът да се грижим за храната си: непрекъснато да я търсим и като я намерим, да ядем до пресищане, защото утре може и да не намерим. И дори да скрием евентуалния остатък за следващите гладни дни: някога опушен над огнището, днес – в хладилника.

/ Проф. Божимир Давидов 35
Здравната реформа – версия 2015 година

Здравната реформа – версия 2015 година

Балансът "предварително заявени намерения – решения, декларирани в програмата" не е особено окуражителен. Може би публичното обсъждане на програмата ще подскаже още редица насоки за усъвършенстването й.

/ Проф. д-р Божимир Давидов 33
Къде е ключът за "Спешна помощ"

Къде е ключът за "Спешна помощ"

Основната идея е да се разглеждат отделните здравни системи: "Спешна помощ", общопрактикуващи лекари, болнична и пр. в тяхната взаимовръзка и взаимодействие. И в рамките на общ икономически модел. В такъв модел вложенията в една система се очаква да доведат до промени в параметрите на другата – с някакви медицински и икономически резултати.

/ Проф. д-р Божимир Давидов 35
Нова здравна реформа - болниците не са търговски дружества

Нова здравна реформа - болниците не са търговски дружества

Новият здравен министър д-р Москов постави на дневен ред въпроса за прекратяване на статута на болниците като търговски дружества. И така на практика постави началото на нова здравна реформа.

/ Проф. Божимир Давидов 62
Здравеопазването – накъде?

Здравеопазването – накъде?

Следва самонатрапващият се въпрос – дали една стратегия, придружена със съответна "пътна карта", не би могла да интегрира усилията на водещите политически сили? И да покаже, че здравето и системата за неговото опазване са наистина "зона, свободна от политика" – или "бяла зона"?

/ Проф. Божимир Давидов 17
Общопрактикуващите лекари – търговци или Нашите семейни лекари?

Общопрактикуващите лекари – търговци или Нашите семейни лекари?

Крайно радикален подход е генералното преформулиране на статута на семейните лекари /СЛ/. Те могат да се разглеждат като елементи на Голямата национална система "Първична помощ", ръководена от министерството и само заплащана от Касата. Въпрос на дискусии е определянето на степента на автономност на лекаря. При този подход очевидно статутът на едноличен търговец на СЛ ще трябва да се замени с някакъв друг.

/ Проф. Божимир Давидов 81
Болниците – търговски дружества или елементи на конгломерата "Голяма болница"

Болниците – търговски дружества или елементи на конгломерата "Голяма болница"

В "ерата" на пазарната икономика подобен въпрос звучи провокативно или дори направо глупаво. Но нека все пак да го задам, за да предложа за дискусия възможен отговор.

/ Проф. Божимир Давидов 23
Време за (обещаване на) реформи в здравната система

Време за (обещаване на) реформи в здравната система

Три и половина години (и повече) експерти и "експерти" ни казваха колко дефекти има здравната ни система. Сега имат време за предизборно надпреварване с идеи накъде да продължи реформата в нея. Днес идеите са или поне трябва да са много по-отговорни – зад тях застават политически партии с ангажимента да ги реализират.

/ Проф. Божимир Давидов 57