Проф. д-р Божимир Давидов

Здравна стратегия 2020 - Да очакваме ли замяна на думите с числа?

Здравна стратегия 2020 - Да очакваме ли замяна на думите с числа?

Набелязани са много умни и належащи приоритети, политики, мерки. Но това са думи: "разширяване", "въвеждане", "създаване", "оптимизиране", "подобряване", "усъвършенстване", "прилагане", "подкрепа", "осигуряване" и други

/ Проф. д-р Божимир Давидов 13
Здравната реформа – версия 2015 година

Здравната реформа – версия 2015 година

Балансът "предварително заявени намерения – решения, декларирани в програмата" не е особено окуражителен. Може би публичното обсъждане на програмата ще подскаже още редица насоки за усъвършенстването й.

/ Проф. д-р Божимир Давидов 33
Къде е ключът за "Спешна помощ"

Къде е ключът за "Спешна помощ"

Основната идея е да се разглеждат отделните здравни системи: "Спешна помощ", общопрактикуващи лекари, болнична и пр. в тяхната взаимовръзка и взаимодействие. И в рамките на общ икономически модел. В такъв модел вложенията в една система се очаква да доведат до промени в параметрите на другата – с някакви медицински и икономически резултати.

/ Проф. д-р Божимир Давидов 35