РААБЕ България

Новият Закон за счетоводството ще е тема на национална конференция

Счетоводители, одитори и данъчни консултанти ще имат възможност да се запознаят с предизвикателствата, които крие новият Закон за счетоводството, по време на национална конференция под наслов - "Новият закон за счетоводството – правила и предизвикателства. Поглед към 2016 г."

/ РААБЕ България

Форум събира училищните директори от страната

Малко преди началото на учебната година повече от 200 директори на училища и професионалисти от сферата на образователната система от цялата страна ще се съберат в рамките на двудневен форум в София, на който ще обсъдят очакващите ги проблеми, предизвикателства и възможности през учебната 2012 – 2013 г.

/ РААБЕ България