Рене Бустен

Ако можех да гласувам

Ако можех да гласувам

Имам предложение: нужен е закон, който задължава партиите да представят предизборна програма в началото на изборната кампания и програмата да съдържа приоритети и позиции как ще бъдат изпълнени ангажиментите и обещанията в нея. А ако ги нямат, да не им се позволя да участват в изборите.

/ Рене Бустен 56
Консултативни съвети: допълнение ли са към демократичните институции?

Консултативни съвети: допълнение ли са към демократичните институции?

Ангажиментите – ако има постигнати някакви – биват забравени минути, след като кръглата маса е приключила. Дали консултативните съвети имат принос към политическата система зависи от няколко съществени въпроса: кой е в съветите, какво може да бъде говорено в съвети и кой трябва да ги слуша? Опитът учи, че ако тези въпроси не са ясно регламентирани, идеята на съветите ще се провали или да го кажем по-меко: ще остане без значими резултати.

/ Рене Бустен 4