Румен Георгиев

Румен Георгиев

Адвокат в Пловдив, редовен докторант по граждански процес към юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

От автора

Изходът от "дълговото робство"

Изходът от "дълговото робство"

За разлика от института на абсолютната давност, частният фалит предоставя възможност единствено на добросъвестния длъжник да се освободи от своите задължения или от част от тях.

/ Румен Георгиев 72