Светослав Живков

Светослав Живков

Д-р, преподавател в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в дисциплините по нова българска история, българските избори (исторически аспекти) и история на избирателното право и изборните системи в света. Изследва конституционната уредба, политическите партии, изборните системи и законодателство в докомунистическа България.

От автора