Стефан Богданов

Младежи от седем европейски държави търсят връзката между доброволчеството и културата

Младежи от седем европейски държави търсят връзката между доброволчеството и културата

На кръгла маса "Партньорство сега и за в бъдеще!" на 15 септември, част от XVIII Балкански младежки фестивал "Младежта на балканите" участници от 8 европейски страни обедниха усилия в търсене на общото между доброволчеството и европейските културни ценности

/ Стефан Богданов