Стефан Дечев

Стефан Дечев

Историк. Автор на множество изследвания в полето на модерната и съвременна българска история и историография. Преподава в Югозападния университет в Благоевград и Софийския университет.

От автора

"Не бой се. Европа е с нас" – една подранила борба за независимост преди 136 години

"Не бой се. Европа е с нас" – една подранила борба за независимост преди 136 години

Москва разглежда възстановяването на загубеното след Съединението руско влияние в България като възможно единствено по пътя на натиска върху управляващите в София.

/ Стефан Дечев, Свободна Европа 55
"Бeз Русия не можем!". Руската намеса в първата предизборна кампания след Съединението

"Бeз Русия не можем!". Руската намеса в първата предизборна кампания след Съединението

През 1886 г. в Южна България се провеждат избори за попълване състава на IV Народно събрание с депутати и от двете територии. Русия решава да компрометира властта в София.

/ Стефан Дечев, Свободна Европа 100
Българската симпатия към руската автокрация и антисемитизма

Българската симпатия към руската автокрация и антисемитизма

В днешното противопоставяне между света на свободата и върховенството на закона и този на автократичната и пожизнена власт на Путин е добре да си припомняме за тези дилеми.

/ Стефан Дечев, Свободна Европа 64
26 март 1943 г. в историята на българския парламентаризъм

26 март 1943 г. в историята на българския парламентаризъм

Отменя се депортирането на евреи от старите предели на Царството и се осъществява успешно депортацията към концлагера Треблинка на 11 343 евреи от Беломорието, Вардарска Македония и Пирот

/ Стефан Дечев, Свободна Европа 28