Стефан Попов, председател на фондация "Отворено общество"