Стоил Яков

Министърът на икономиката или икономиката са приоритет на управлението

Министърът на икономиката или икономиката са приоритет на управлението

За пореден път в последните месеци на българската оръжейна индустрия се казва "Внимавайте, че може да сте следващите". На партньорите ни се дава сигнал, че ние сме несигурни и нелоялни, защото на министъра му се е доиграло на преразпредление. А на конкурентите ни се съобщава – освобождавам ви терена

/ Стоил Яков 30