Съюз на юристите в България

Недопустимо е през преходните разпоредби да бъде изменян закон, нямащ нищо общо

Недопустимо е през преходните разпоредби да бъде изменян закон, нямащ нищо общо

"Няма пречка ЗИД на Закона за потребителския кредит да бъде внасян и през някой бъдещ закон за космическото пространство, например" – становище на Съюза на юристите

/ Съюз на юристите в България 33
Към партиите: Сложете в листите си повече юристи със стаж и висок професионализъм

Към партиите: Сложете в листите си повече юристи със стаж и висок професионализъм

Абсурдно е, ако не е комично, да се отчита за положителна работата на Народното събрание по броя на приетите актове, повечето от които са "поправка на поправката".

/ Съюз на юристите в България 186