Теодора Костадинова

Медийно досие: Европейската година на творчеството и иновациите

Медийно досие: Европейската година на творчеството и иновациите

Европейската комисия получи много положителни отзиви за поставянето на иновациите и креативността в центъра на 2009 година. Oстава да се разбере, дали чисто идеалистичните цели ще донесат конкретни резултати във време, в което Европа е заета да оправя икономическото си положение.

/ Теодора Костадинова 4