Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта