Тодор Др. Тодоров

АЕЦ "Белене" - луксозната спяща красавица на българската енергетика

АЕЦ "Белене" - луксозната спяща красавица на българската енергетика

От над 30 години в България се правят опити за строеж на втора АЕЦ в Белене без анализ за енергийна и икономическа целесъобразност, сеизмичен, технологичен и екологичен риск, степен на енергийна зависимост.

/ Тодор Др. Тодоров 67