Тони Лонг

Европейският съвет жертва околната среда на олтара на селскостопанската политика

Европейският съвет жертва околната среда на олтара на селскостопанската политика

През октомври миналата година Европейската комисия скромно предложи "да се озелени" Общата селскостопанска политика (ОСП) - например някои от директните плащания на ЕС към земеделските стопани да се правят след изпълнение на определени екологични условия. Сега Съветът на министрите на ЕС разводни това до такава степен, че всякакви реформи, свързани с околната среда, изглежда са били само прах в очите.

/ Тони Лонг, директор на Офиса за европейски политики на WWF 21