УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е мотивирана да работи за създаването на успешни инфраструктурни проекти

Левон Хампарцумян по време на конференцията "Да изградим промяната": УниКредит Булбанк е мотивирана да работи за създаването на успешни инфраструктурни проекти

/ УниКредит Булбанк 0

Качеството на активите и осигуряването на капитал ще са основните предизвикателства за банковия сектор в ЦИЕ

Забавянето на растежа в Западна Европа и ще се отрази негативно и на ръста и в региона на ЦИЕ. Въпреки това ЦИЕ ще продължи да отчита по-висок ръст на БВП спрямо средноевропейските нива.

/ УниКредит Булбанк 0