Филип Годен

Сблъскването на неутронни звезди може да обясни произхода на златото

Сблъскването на неутронни звезди може да обясни произхода на златото

При сблъсък, някои от частиците на неутронните звезди са изстреляни в космоса. Те съдържат голямо количество неутрони, което улеснява формирането на сложни елементи, като златото.

/ Филип Годен 88