Фондация Сийдър

Фондация "Сийдър" представя иновативен подход за работа с деца и младежи в неравностойно положение, подпомагащ тяхната социална интеграция

Фондация "Сийдър" организира еднодневна конференция на тема "Планиране с акцент върху личността" като иновативен подход при работа с деца и младежи" по проект "Участието на потребителите в процеса на вземане на решения - стъпка към пълна социална интеграция"

/ Фондация "Сийдър"