Ханс-Вернер Зин*

Европейският механизъм за нестабилност

Европейският механизъм за нестабилност

До 2010 г. Европейският съюз трябваше да се превърне в "най-конкурентоспособното, динамично и основано на знания общество в света". Това беше обявено официално през 2000 г. от Европейската комисия в т.нар. Лисабонска стратегия.

/ Ханс Вернер Зин 20