Хасан Бласим

Да нараниш човек и случка от турско-българската граница

Да нараниш човек и случка от турско-българската граница

Ако едни хора нямат право да живеят нормално и да търсят късмета си свободно по единствената причина, че са се родили оттатък границата, а други имат право да насилват и да осъждат на болка брат си, човека, по единствената причина, че няма виза, значи доброволно живеем в кошмар и рано или късно той ще се стовари и върху собствените ни глави.

/ Хасан Бласим 195