Хумболтов съюз в България

Хумболтов съюз в България

Научно-творческо сдружение на хумболтианци - стипендианти и носители на награди на германската фондация “Александър фон Хумболт“. Съюзът се състои от секции по науки: а) медико-биологически и аграрни; б) технически в) физико-математически и геологически; г) химически; д) хуманитарни и обществени.

От автора

Министърът на образованието създава напрежение сред учените

Министърът на образованието създава напрежение сред учените

"Създаването на негативни обществени нагласи към определени професионални групи не обслужва националните интереси и не допринася за издигане на престижа на българското образование и наука", пишат в отворено писмо учените от Хумболтовия съюз.

/ Хумболтов съюз в България 28