ЦИК

Спешно трябва да се гарантира правото на избирателите да гласуват безопасно

Спешно трябва да се гарантира правото на избирателите да гласуват безопасно

"Много от желаните цели могат да бъдат постигнати чрез решения на ЦИК и допълнителни усилия на администрацията, докато някои мерки биха изисквали законодателни промени" – становище на Обществения съвет на ЦИК

/ Обществен съвет към ЦИК 21