Чавдар Първанов

Чавдар Първанов

Част от екипа на "Компании и финанси" в "Дневник". От 2004 г. се стреми да предоставя на професионалистите, мениджърите и инвеститорите навременна, точна и задълбочена информация и анализи за инвестиционните проекти, капиталовите и финансовите пазари в България и региона. Икономист, магистър по Международни икономически отношения. Вярва, че мисията на "Дневник" е да запълва недостига на качествена информация в процеса на вземане на инвестиционни решения от страна на професионалистите.