Шкипе Гжокай, Прищина, Тирана, Подгорица

Порочен кръг: Синдромът на малтретираните жени в Косово

Порочен кръг: Синдромът на малтретираните жени в Косово

Международната изолация на Косово превръща страната в правна "черна дупка" за жертвите на домашно насилие, попаднали в капана на дискриминацията и двойните стандарти.

/ Шкипе Гжокай, Прищина, Тирана, Подгорица 27