Юлия Рафаилович

Училището пред неочаквано сложния казус на пътуващите деца

Училището пред неочаквано сложния казус на пътуващите деца

Системата на средното образование, не само в България, игнорира една трайна тенденция, която може да се окаже ключова за неговото функциониране. Нарастващата мобилност на гражданите на ЕС.

/ Юлия Рафаилович, РискМонитор 15
Как е възможен Лясковец

Как е възможен Лясковец

МВР несъмнено има нужда от дълкоки структурни и институционални реформи. Те са не просто закъснели, а изоставени, което е недопустимо и опасно предвид мащабите и функциите на МВР. Това се вижда още на повърхността.

/ Юлия Рафаилович 20